Dagsorden: Generalforsamling den 27/02-2024

 1. Velkomst ved formanden Poul. P.
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling ved formanden Poul. P.
 4. Beretning fra skydeudvalget ved formanden Carsten. L.
 5. Fremlæggelse af det kontrollerede regnskab ved kasserer Kim. Nyby.
 6. Indkomne forslag
 7. Fastlæggelse af kontingent
 8. Valg af kasserer: på valg er Kim Nyby
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er: Svend Erik Christensen. Samt Carsten Laursen
 10. Valg af bestyrelses suppleanter
 11. Valg af billags kontrollant
 12. Valg af billags suppleant
 13. Bukkejagt/lodtrækning
 14. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *